บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมาและวางแผนธุรกิจเพื่อเติบโตร่วมกันในอนาคต

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอบคุณบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติมาแจ้งผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา พร้อมได้พูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อเติบโตร่วมกันในอนาคต และยังได้ร่วมวางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะเติบโตร่วมกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถวางแผนและประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เติบโตร่วมกันในอนาคตที่ดีขึ้น