ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภทคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไร

 ปัจจุบันการทำประกันภัยรถยนต์ มีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกัน โดยเริ่มต้นจากที่รถยนต์ทุกคันต้องมีการทำ ประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (หรือที่เรียกกันว่าประกันตาม พรบ.) เป็นขั้นต่ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่รถยนต์ของเราไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อผู้อื่น นอกเหนือจากนั้นแล้ว ยังมีประกันภัยรถยนต์ให้เลือกทำได้อีกหลายแบบ หรือหลายชั้น ซึ่งแต่ละแบบมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้ (ข้อความที่เป็นตัวหนา คือลักษณะเด่นที่แตกต่างโดยเฉพาะของการประกันภัยประเภทนั้นๆ)

ประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1 

 •  ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
  พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)
 •  ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก
 •  ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน และการสูญหาย/ไฟไหม้ ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัย
 •  ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                                                                                                                                                          –  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)                                                                                                                              – (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)                                                                                                                            – (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)
 • ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

ประกันรถยนต์ประเภทชั้น 2

 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
  พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)
 •  ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก
 • ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดการสูญหาย/ไฟไหม้ ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                     – (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)                                                                                                                               – (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)                                                                                                                           -(รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)
 • ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

ประกันรถยนต์ประเภทชั้น 3

 •  ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
  พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)
 •  ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก  
 •  ไม่คุ้มครองรถยนต์คันประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                       – (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)                                                                                                                               – (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)                                                                                                                           – (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)
 • ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

ข้อแตกต่างของประกันภัยรถยนต์ชนิดต่างๆ

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปข้อแตกต่างของประกันภัยรถยนต์ชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

 • ประกันชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก และยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ และหากรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ก็เคลมได้
 • ประกันชั้น 2 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึง การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก และยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร (แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์) รวมถึงกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ก็เคลมได้
 • ประกันชั้น 3 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึง การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก ยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ รวมถึงผู้โดยสาร (แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ และกรณีสูญหายหรือไฟไหม้)
 • ประกันชั้น2 + คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึง การบาดเจ็บของบุคคลภายนอกด้วยนะ เท่านี้ยังไม่พอยังให้คุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ รวมถึงผู้โดยสาร รวมถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกก็สามารถเคลมได้ยิ่งไปกว่านั้น ประกัน 2+ จะให้ความคุ้มครองกรณี #รถยนต์สูญหาย หรือ #ไฟไหม้ ก็เคลมได้
 • ประกันชั้น3+ คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึง การบาดเจ็บของบุคคลภายนอกด้วยนะเท่านี้ยังไม่พอยังให้คุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ รวมถึงผู้โดยสาร รวมถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกก็สามารถเคลมได้

Similar Posts