เคล็ดลับดูแลรถให้ง่ายด้วยหลัก 𝐁𝐄-𝐖𝐀𝐆𝐎𝐍 (บี-วากอน): พร้อมใช้งานทุกการเดินทาง

เคล็ดลับดูแลรถให้ง่ายด้วยหลัก 𝐁𝐄-𝐖𝐀𝐆𝐎𝐍 (บี-วากอน): พร้อมใช้งานทุกการเดินทาง

BE-WAGON (บี-วากอน) เป็นหลักการตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางที่ง่ายต่อการจดจำ ใช้ได้กับรถทุกประเภท โดยประกอบด้วย 7 ข้อที่ตรงกับตัวอักษรย่อ “B E – W A G O N” ซึ่งมีความหมายรวมว่า “ทำรถ..ให้เป็นรถที่พร้อมใช้งาน”