บริการของบริษัท

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทนายหน้าประกันภัยมืออาชีพ จดทะเบียนเป็นนายหน้าประกันภัยกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
การบริการของบริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ได้จำกัดเพียงการพิจารณาหาข้อเสนอประกันภัย และส่งงานประกันภัยให้กับท่านเท่านั้น เราสามารถเสนอบริการอื่น ๆ ดังนี้

  • จัดทำข้อเสนอรับความเสี่ยงภัยเสนอกับบริษัทประกันภัย
  • บริการและให้คำปรึกษาด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการเก็บเบี้ยประกัน
  • บริการและให้คำปรึกษาร่วมกับบริษัทประกันภัย
  • ประสานงานทั้งกับท่านและบริษัทประกันภัย

บทบาทของบริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลังจากศึกษาความต้องการของท่านแล้ว บริษัท ฯ จะเป็นผู้แทนของท่านในการจัดการนำเสนอความเสี่ยงภัยของท่านให้กับบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันด้วยเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ดีที่สุด และสุดท้ายเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทฯ ก็จะทำหน้าที่บริการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแทนท่านด้วยความรวดเร็ว

การจ่ายเบี้ยประกันที่ต่ำที่สุดเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญ แต่การมีกรมธรรม์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยก็สำคัญมากไม่แพ้กัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่กรมธรรม์ประกันภัยของท่านจะต้องได้รับการจัดสรรและจัดการด้วยความถูกต้อง เพื่อความมั่นใจว่าทรัพย์สินและความเสี่ยงภัยของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม